BIOLOGISCHE AFZET COƖPERATIE ZUID-HOLLAND

De webwinkel ‘Biologisch goed’ is een initiatief van 4 boeren en tuinders uit Zuid-Holland. Zij hebben samen de Coöperatieve Biologische Producentenvereniging Zuid-Holland opgericht. Op deze pagina kunt u kennis met hen maken. Zij vertellen wat over hun eigen bedrijf en laten een aantal foto’s zien. Biologisch Goed is op 01-07-2017 overgenomen door Biologische Boerderij Landzicht.

Deze ondernemers vormden de coöperatie: