Ronald en Helma Vader

Wij hebben een vollegrondsgroentebedrijf op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee, in Oude Tonge. Het bedrijf is ongeveer 20 ha groot  en is gevestigd aan de Provincialeweg 4, tussen Oude Tonge en Achthuizen.


Wij zijn omgeschakeld in 1999. Daarvoor hadden we een extensief gangbaar akkerbouwbedrijf, wat in feite een hobbybedrijf was. Gedurende de omschakelperiode en daarna zijn we meer en meer groentegewassen gaan telen. Daarom is het bedrijf nu een stuk arbeidsintensiever dan voorheen.
De hoofdgewassen die we telen zijn kool (bloemkool, rode kool, witte kool, spitskool, broccoli), koolraap, knolselderij, peen, pompoen en aardappelen. Ook hebben we 0,5 ha groene asperges. De oogst hiervan duurt meestal vanaf half april tot en met de langste dag (21 juni)

Vanaf half april zoeken we elke dag even in de grond hoe ver de kopjes van de asperges naar boven komen.
  

Ons bedrijf is deelnemer aan het project Akkerranden. Daartoe worden op alle percelen de gewassen niet tot aan de slootkant geplant of gezaaid, maar wordt eerst een rand met een bloemenmengsel of gras ingezaaid. Dit heeft tot gevolg dat het landschap voor iedereen een stuk aantrekkelijker wordt. 

Onze dochter Geeske naast de bloemstrook. Is het geen plaatje?

De keuze voor biologisch is voor ons echt een principiële keuze geweest. We vonden al veel langer, dat de gangbare landbouw wel erg afhankelijk is van chemische hulpstoffen. Daarnaast is het veel leuker om op de biologische manier te telen. Het komt op deze manier veel meer aan op vakmanschap. Ook de veelheid van gewassen zorgt voor een afwisselend bestaan. Er is elke dag van de week wel wat anders te doen.

We zetten onze gewassen voor een deel af aan de groothandel en een aantal exporteurs. Echter, we vinden dat afzet zoveel mogelijk binnen de regio wel de voorkeur verdient. Daarom zijn we ook direct ingestapt, toen de mogelijkheid kwam om een coöperatie te vormen met een aantal collega’s uit de provincie ter bevordering van de regionale afzet. Met name het meedraaien als leverancier voor de webwinkel Biologischgoed.nl vinden we een heel waardevolle aanvulling op onze huidige afzet. We verkopen ook groente aan huis, daar vindt u tot nu alleen onze eigen geteelde producten. We vinden het fijn dat door de webwinkel nu iedereen binnen de provincie Zuid-Holland de toegang krijgt tot gezonde, biologische producten.

Om een indruk te geven van het reilen en zeilen op ons bedrijf, hierbij een kleine fotocollage.


De kool en de knollen planten we 'half-machinaal'.  Dan zitten er 4 of 6 mensen op een machine, waar ze de plantjes in een carroussel gooien, die daarna in de grond vallen en aangedrukt worden.


Hier zaaien we de pompoenen.

Daarna volgt het 'onkruidseizoen'. Daarbij hebben we gelukkig ook wat hulp van scholieren.


Helma en Geeske aan het boontjes plukken.


De eerste aardappelen worden met de hand gerooid, daarna wordt (gelukkig) de machine ingezet.


Onze neef Tom bezig met schoffelen van de koolraap.


Marloes heeft bij het wieden in de knolselderij een jong haasje gevonden. Laten we hem of haar toch maar weer vrijlaten...


Vanaf september begint het oogstseizoen. Hier de bloemkool
Broccoli


Bospeen
Wortelen


Rode kool

In de winterperiode worden de opgeslagen producten schoongemaakt en afgeleverd.